KOMPLEXNÉ SLUŽBY V STAVEBNÍCTVE

BEELI s.r.o. je projekčná firma poskytujúca komplexné služby v stavebníctve architektonickým ateliérom a developerom. Ponúka vypracovanie všetkých stupňov projektovej dokumentácie spolu s prislúchajúcimi profesijnými časťami:

  • URBANISTICKÉ ŠTÚDIE (OBYTNÉ ZÓNY, PREMYSELNÉ AREÁLY, POLYFUNKČNÉ OBJEKTY, OBČIANSKE STAVBY…)

  • INVESTIČNÉ ZÁMERY

  • ARCHITEKTÚRA A KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIA

  • STATIKA

  • ELEKTROINŠTALÁCIE

  • ZDRAVOTECHNIKA A PLYNOFIKÁCIA

  • VYKUROVANIE

  • PROTIPOŽIARNA OCHRANA

  • ENERGETICKÉ HODNOTENIE

  • PROJEKTANSTSKÉ ROZPOČTY

Ďalej poskytujeme INŽINIERING, STAVEBNÝ DOZOR a AUTORSKÝ DOZOR, ASISTENCIU PRI VÝBEROVÝCH KONANIACH….

VYBRANÉ VZOROVÉ PROJEKTY

KONTAKTNÝ FORMULÁR

KONTAKT

+421 911 136 405

Korešpondenčná adresa – Mlynské Nivy 58, 821 05 Bratislava

Sídlo firmy – Bojná 329, 956 01 Bojná

E-MAIL:   info@beeli.sk

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

IČO 46 64 6515, DIČ SK202 359 1306