KOMPLEXNÁ OBNOVA BUDOV

BEELIPRO s.r.o. je projekčná firma zaoberajúca sa prevažne komplexnými obnovami bytových domov, polyfunkčných objektov, občianskych stavieb a priemyselných areálov. Proces práce spočíva v samostatnom zameraní skutkových stavov, navrhnutie optimálneho riešenia obnovy s konštrukčného aj ekonomického hľadiska. Projekty obnovy sa vypracovávajú za účelom získania stavebného povolenia, podpory financovania zo Štátneho fondu rozvoja bývania a  nenávratných finančných príspevkov v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu ministerstva vnútra a Európskej únie.

VYBRANÉ VZOROVÉ PROJEKTY

KONTAKTNÝ FORMULÁR

KONTAKT

+421 911 136 405

Korešpondenčná adresa – Mlynské Nivy 58, 821 05 Bratislava

Sídlo firmy – Bojná 329, 956 01 Bojná

E-MAIL:   info@beelipro.sk

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

IČO 45 981 868, DIČ 202 316 5298