VYBRANÉ VZOROVÉ PROJEKTY – KOMPLEXNÁ OBNOVA BUDOV

KONTAKTNÝ FORMULÁR

KONTAKT

+421 911 136 405

Korešpondenčná adresa – Mlynské Nivy 58, 821 05 Bratislava

Sídlo firmy – Bojná 329, 956 01 Bojná

E-MAIL:   info@beelipro.sk

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

IČO 45 981 868, DIČ 202 316 5298